Czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje okładzin?

Okładziny różnią się od siebie możliwością nadania piłce większej lub mniejszej szybkości i rotacji. Jest to wypadkowa cech charakteryzujących ich powierzchnię zewnętrzną i podkład gąbczasty.

Generalnie im większa elastyczność i przyczepność warstwy zewnętrznej oraz grubość i miękkość podkładu gąbczastego, tym większa może być szybkość i rotacja nadana piłce. Jednocześnie zyskując na szybkości, gracz ma mniejszą kontrolę uderzenia czyli słabsze „czucie piłki”.

Okładziny różnią się też ułożeniem warstwy zewnętrznej. Czopki znajdujące się na jednej ze stron warstwy zewnętrznej mogą być zwrócone do wewnątrz lub zewnątrz okładziny. Tak więc rozróżniamy:

Okładziny płaskie okładziny gładkie - szeroka gama okładzin obejmująca ich wszystkie kategorie (patrz : jak można klasyfikować okładziny?), czopki są zwrócone do wewnątrz i przylegają bezpośrednio do podkładu.
Okładziny z krótkimi czopami krótkie czopy – czopy są zwrócone na zewnątrz, są krótsze i szersze. Polecane do gry ofensywnej.
Okładziny z długimi czopami długie czopy - czopy są zwrócone na zewnątrz, są dłuższe i węższe. Polecane do gry defensywnej, dzięki swojej konstrukcji mogą nadawać piłce nieprzewidywalny tor lotu. Nowoczesne czopy mogą również nadawać piłce rotację.
Jak można klasyfikować okładziny?

Ze względu na powyższe cechy, okładziny dzielimy na wolniejsze i szybsze oraz pozwalające uzyskać większą lub mniejszą rotację. Ogólnie można je zaklasyfikować do następujących kategorii :

 • defensywne (DEF) – okładziny pozwalające na dokładne i kontrolowane uderzenia piłki. Precyzja gry jest bardziej istotna niż jej siła czy rotacja.
 • wszechstronne (ALL) – okładziny nadające się do gry allroundowej, o wyważonej kontroli i szybkości. Dobry wybór dla graczy, którzy po raz pierwszy decydują się na zakup sprzętu profesjonalnego.
 • ofensywne (OFF) – okładziny do agresywnej gry atakującej. Szybkość i siła uderzeń wymaga od grającego dobrego opanowania techniki gry i dobrego „czucia piłki”, tak więc ten typ okładzin jest polecany dla zaawansowanych graczy. Swoje właściwości okładziny te zawdzięczają kombinacji sprężystego podkładu, nowoczesnych technologii (np. High Tension, Spring Sponge) oraz przyczepnej warstwie zewnętrznej.
 • antytopspinowe – dla graczy mających problem z odczytaniem rotacji przeciwnika (zobacz okładziny). Idealne do odbioru mocnych piłek topspinowych, ale ze względu na nieprzyczepną warstwę zewnętrzną, nie mogą nadać piłce rotacji.
Jak wybrać jedną okładzinę spośród wielu w danej kategorii?

Parametry szybkości i rotacji nadawanych piłce przez okładzinę mogą być dokładnie zmierzone. Pozwala to na uszeregowanie okładzin względem siebie. Dodatkową „regulację” parametrów może zapewnić dobór odpowiedniej grubości okładziny.

Co to jest grubość okładziny i jaki ma ona wpływ na grę?

Terminem grubość okładziny określa się grubość podkładu gąbczastego. Im grubszy podkład tym większa szybkość nadawana piłce i tym mniejsza kontrola gry. Możliwość wyboru grubości podkładu danej okładziny pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów rakietki do swoich oczekiwań.

<
MAX
2,1
1,9
OFF-
OFF
OFF+
Dla graczy ofensywnych z pełnym zakresem szybkości i rotacji
 • Agresywne kontry i blok z dużą szybkością,
 • Silny topspinowy atak ze zróżnicowaną szybkością i rotacją,
Bezpośredni atak (smecze).
1,7
1,5<
ALL
ALL+
Dla aktywnie grających graczy wszechstronnych
 • Krótkie podcięcia, bloki i kontry z umiarkowaną szybkością,
 • Dokładny rotacyjny topspin,
Idealne dla zróżnicowania szybkości gry.
1,3
1,1<
ALL-
DEF
Dla graczy defensywnych i pasywnych graczy wszechstronnych
 • Dokładne, bezpieczne i mocno podcięte krótkie uderzenia,
 • Precyzyjne i kontrolowane bloki oraz kontry,
Szybkie i krótkie uderzenia z nadgarstka.
OX< DEF Ściśle do gry obronnej.

 • Max - w zależności od typu okładziny jest to ok. 2,15 – 2,3 mm grubości podkładu. Jest to pochodna przepisu ograniczającego grubość okładziny łącznie z warstwą zewnętrzną do 2,5 mm.
 • ok. 2,0 – najpopularniejsze grubości, łączą ofensywną siłę i z większą kontrolą niż przy 2,5 mm. Są preferowane przez atakujących zawodników grających lekkimi, szybkimi lub średnio szybkimi deskami blisko stołu.
 • Przedział 1,0 – 1,5 – cieńsze podkłady o dużej kontroli preferowane przez graczy wszechstronnych i defensywnych, przy czym 1,5 mm jest też używane do bloków i szybkich uderzeń.
 • OX – oznacza brak podkładu i w konsekwencji najwyższą kontrolę.

Dlaczego Butterfly nie podaje wskaźników kontroli swoich okładzin?

Kontroli nie da się mierzyć, gdyż jest ona wyrazem indywidualnego czucia piłeczki przez każdego zawodnika. Okładzina, która daje jednemu zawodnikowi optymalną kontrolę może być zupełnie niekontrolowana przez np. jego partnera deblowego. Dlaczego tak się dzieje ?

 • Każdy zawodnik ma różne czucie piłki, ponieważ każdy ma różny zmysł dotyku. Im więcej receptorów w skórze ręki większa wrażliwość i lepsze czucie piłki przy uderzeniu. Zdolność czucia piłki wzrasta naturalnie wraz ze zwiększeniem czasu treningów. Zawodowi gracze, którzy trenują 30 godzin tygodniowo mają całkiem inne czucie piłki niż amatorzy, którzy grają godzinę tygodniowo.
 • Każdy gracz ma odmienną technikę. Jedni używają często nadgarstka przy uderzeni piłki (nazywamy takich graczy "złota raczka"), inni grają prawie bez ruchu nadgarstkiem. Jedni grają topspin z obszernym zamachem ramienia, inni stosują bardzo krótki ruch itd.
 • Każdy trzyma rakietkę w inny sposób. Nie chodzi tu o zasadnicze różnice w uchwycie piórkowym i europejskim. W każdym z tych uchwytów istnieją różne sposoby trzymania rakietki, które mają wpływ na czucie piłki i mają swoje zalety i wady zależnie od rodzaju stosowanych uderzeń.
 • Każdy zawodnik definiuje kontrolę w inny sposób. Dla jednego kontrola oznacza dokładność przy krótkim podcięciu, dla innego bezpieczny topspin lub dokładny odbiór podania.

Kontroli nie daje się mierzyć, ale przy podejmowaniu decyzji o wyborze okładziny radzimy zapamiętać - im wyższe wartości parametrów prędkości i rotacji tym niższa kontrola i czucie.

Jak często należy zmieniać okładziny?

Konieczność zmiany okładziny może wynikać z poniższych przyczyn :

 • Elastyczność i przyczepność okładziny pogarsza się wraz z czasem. Podczas gry lub w wyniku niewłaściwego przechowywania, kurz osiada na warstwie zewnętrznej i powoduje utratę przyczepności. Ekspozycja okładziny na wysoką temperaturę, światło i powietrze powoduje jej przyspieszone niszczenie.
 • Wraz z postępami zawodnika w technice gry, dana okładzina okazuje się zbyt wolna lub mało rotacyjna dla jego wymagań.
 • Szybkość i siła uderzeń piłki powoduje zużywanie się okładziny – aby to sprawdzić można porównać właściwości okładziny na jej środku i na obrzeżach.

Statystycznie profesjonalny zawodnik czołówki światowej zmienia okładziny co 35 godzin ( raz na tydzień).
Zawodnik trenujący regularnie i biorący udział w zawodach może zmieniać okładzinę co 75 godzin ( raz na 2 – 3 miesiące).
Przy grze rekreacyjnej zaleca się zmianę okładzin po 150 godzinach ( raz na 6 –12 miesiące ).
Czopy zewnętrzne i okładziny antytopspinowe zużywają się wolniej.

Kilka wskazówek dotyczących okładzin.

 

 • Zawsze należy kupować jedną czarną i jedną czerwoną okładzinę na dwie strony deski, tak aby rakietka spełniała wymagania określone przepisami.
 • Im grubszy podkład, tym cięższa rakietka. Należy o tym pamiętać przy dobieraniu elementów składowych rakietki.
 • Okładziny na obu stronach deski nie muszą być identyczne. Mogą być różnych typów i grubości.